[ux_slider slide_width=»100%» bullet_style=»dashes» class=»front-slider» visibility=»hide-for-small»]

[ux_banner height=»500px» bg=»3309″ bg_size=»original» bg_pos=»right center» video_visibility=»hidden»]

[text_box width=»50″ width__sm=»60″ position_x=»10″ position_y=»50″ text_align=»left» class=»textbox-white-text»]

[drop-icon first_text=» Gjør din klimainnsats til en god forretningsak» second_text=»]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=»500px» bg=»3310″ bg_size=»original» bg_pos=»right center» video_visibility=»hidden»]

[text_box width=»50″ width__sm=»60″ position_x=»10″ position_y=»50″ text_align=»left» class=»textbox-green-text»]

[drop-icon first_text=» wetap sikrer hygiejnisk fylling av vann» second_text=»»]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=»500px» bg=»3373″ bg_size=»original» bg_pos=»right center» video_visibility=»hidden»]

[text_box width=»50″ width__sm=»60″ position_x=»10″ position_y=»50″ text_align=»left» class=»textbox-green-text»]

[drop-icon first_text=»Kan leveres med betalingsløsninger «]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[ux_slider slide_width=»100%» bullet_style=»dashes» class=»front-slider» visibility=»show-for-small»]

[ux_banner height=»200px» bg=»3348″ bg_size=»original» bg_pos=»right center» video_visibility=»hidden»]

[text_box width=»40″ width__sm=»60″ position_x=»5″ position_y=»50″ text_align=»left» class=»textbox-white-text»]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=»200px» bg=»3347″ bg_size=»original» bg_pos=»center center» video_visibility=»hidden»]

[text_box width=»40″ width__sm=»60″ position_x=»5″ position_y=»50″ text_align=»left» class=»textbox-green-text»]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=»200px» bg=»3380″ bg_size=»original» bg_pos=»center center» video_visibility=»hidden»]

[text_box width=»80″ width__sm=»60″ position_x=»5″ position_y=»50″ text_align=»left» class=»textbox-green-text»]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=»About Us» bg_color=»rgb(246, 246, 246)» padding=»50px»]

[row label=»About us» v_align=»middle» h_align=»center»]

[col span__sm=»12″ divider=»0″ padding=»0px 0px 0pxx 0px» margin=»0px 0px 0pxx 0px» align=»center»]

Gjør resirkulering lønnsomT

Vi står overfor en kjempe utfordring med hensyn til miljø, klima og bruk av engangs plast. Sammen må vi verne om våre ressurser, og vi kan alle bidra til å gjøre en forskjell gjennom våre daglige valg.

wetap leverer fleksible vannautomater til bymiljøer, stadions, events og bedrifter, så vann emballasjer enkelt kan refilles og gjenbrukes. wetap vannautomat kobles direkte på vannledningen og leverer filtrert, kaldt vann og vann med bobler på steder hvor det stilles høye krav om tilgjengelighet og hygiejne.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=»Media Left» bg_color=»rgb(193, 193, 193)» bg_overlay=»rgba(255, 255, 255, 0.85)» padding=»60px» border=»1px 0px 1px 0px»]

[row style=»large» v_align=»middle» class=»image_content_row»]

[col span=»6″ span__sm=»12″]

[ux_image id=»3430″ depth=»2″]

[/col]
[col span=»6″ span__sm=»12″ align=»left»]

REFILL FRA VANNAUTOMAT

wetap leverer drikkevannsautomater som passer til våre kunders behov.

Med en wetap drikkevannsautomat som leverer 1000 liter vann pr. dag, vil det hvert år kunne spares:

  • 437.000 PET flasker
  • 78.000 kg olje brukt til produksjon, transport og avhending
  • 932.000 kg CO2
  • 1.200 MW energi til produksjon av PET flasker

[button text=»SE DE MANGE MULIGHETENE» link=»https://staging.wetap.dk/nb/custommade-examples-2/»]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=»rgb(255, 255, 255)» padding=»50px»]

[row style=»large» col_style=»divided» h_align=»center»]

[col span=»4″]

[featured_box img=»3481″ img_width=»100″ pos=»center» title=»Klima gevinster» margin=»0px 0px 0px 0px»]

Vi sparer miljøet for store mengder plast, CO2, strøm og vann gjennom redusert produksjon og transport av vannemballasje.

[/featured_box]

[/col]
[col span=»4″]

[featured_box img=»3480″ img_width=»100″ pos=»center» title=»Plastikplan» margin=»0px 0px 0px 0px»]

Den danske regjering har lansert et nasjonalt tiltak mot plastforsøpling. Man ønsker at mer plast skal gjenvinnes, at mindre skal gå til spille og at mindre plast skal ende i naturen.

[/featured_box]

[/col]
[col span=»4″]

[featured_box img=»3477″ img_width=»100″ pos=»center» title=»FN´s verdensmål» margin=»0px 0px 0px 0px»]

FN´s 17 bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan, slår fast at vi må handle raskt for å bekjempe klimaendringer og konsekvenser.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]